Zaltbommel - WC Portage

Ontwikkeling en Verhuur Winkelcentrum met Jumbo en Aldi

Groningen - Reitemakersrijge

Ontwikkeling 7 Stadswoningen met Verhuurbare Wooneenheden

Assen - Kloosterveste

Ontwikkeling en Verhuur WC Kloosterveste met Albert Heijn en Lidl

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling omvat de fases acquisitie, planontwikkeling en projectontwikkeling. De acquisitie omvat bijvoorbeeld het verwerven van grondposities, het verwerven van bestaand vastgoed of het verwerven van nog te ontwikkelen vastgoed.

Creatief en onderscheidend

KRE Vastgoed is creatief en onderscheidend in het bedenken van planontwikkelingsoplossingen. KRE Vastgoed is bovendien gewend om goed om te gaan en samen te werken met overheidsinstanties. Juist wanneer het gaat om een bijzondere cq. een complexe (juridische) projectontwikkelingsopgave is de dienstverlening van KRE Vastgoed onderscheidend ten opzichte van andere ontwikkelaars.

Projectontwikkeling is complex

De meest complexe projectontwikkelingopgave is die waarbij voor eigen rekening en risico een vastgoedontwikkelingsproject wordt geacquireerd, wordt ontwikkeld; wordt gefinancierd en wordt gerealiseerd. Gezien de complexiteit en de bijbehorende risico’s probeert KRE Vastgoed (grotere) vastgoedontwikkelingsprojecten bij voorkeur in samenwerking met sterke lokale partners ten uitvoering te brengen.

Projectontwikkeling

Acquisitie

Het verwerven van grondposities, het verwerven van bestaand vastgoed of het verwerven van nog te ontwikkelen vastgoed.

Juridisch complex

De dienstverlening van KRE Vastgoed is onderscheidend in het geval van een juridisch complexe ontwikkelingsopgave.

Samenwerking

Bij complexe en risicovolle projecten heeft samenwerking met een sterke lokale partner de voorkeur.